29 rokov služieb v oblasti pasívnych a aktívnych protipožiarnych systémov

Požiare vystavujú ľudské životy veľkému riziku a každoročne sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na odstránenie škôd spôsobených ohňom.

Z týchto dôvodov sa stali protipožiarne zariadenia podstatnou súčasťou pracovísk, priemyselných komplexov a iných objektov s potencionálnou hrozbou požiaru.

Aj keď nie je možné úplne eliminovať nebezpečenstvo požiaru, včasná detekcia a varovanie je veľmi dôležité. Naša spoločnosť ponúka širokú škálu zariadení zabezpečujúcu všetko potrebné pre kontrolu požiaru už v jeho prvej fáze. Eliminácia ohrozenia na životoch a na majetku umožňuje spoločnostiam návrat k normálnej prevádzke v krátkom čase.

Produkty


Stabilné a polostabilné hasiace zariadenia (Vodné)

Stabilné a polostabilné hasiace zariadenia (Vodné)

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia


Stabilné hasiace zariadenia (Plynové)

Stabilné hasiace zariadenia (Plynové)

Odvetranie dymu a splodín horenia

Odvetranie dymu a splodín horenia


Stabilné hasiace zariadenia (Penové)

Stabilné hasiace zariadenia (Penové)

Pasívna ochrana

Pasívna ochrana


Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia


Novinky emailom

Certifikáty