Elektrická požární signalizace (EPS)

 • Detekce skladovacích nádrží ropy Transpetrol a.s. - PS 1 Budkovce, PS2 Moldava, PS 4 Šahy, PS 5 Bučany
 • Duropack Turpak Obaly a. s., Martin
 • SE a. s., Jaderné elektrárny J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyřazování JEZ a zacházení s RAO a vyhořelým palivem, o. z. J. Bohunice
 • VÚJE a. s., Trnava
 • Státní archiv Trnava
 • Tiskárna Patria


Stabilní hasíci zařízení (SHZ)

 • SE a. s., Jaderné elektrárny J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyřazování JEZ a zacházení s RAO a vyhořelým palivem, o. z. J. Bohunice
 • Križovany - Slovenská elektrizační přenosová soustava a. s.
 • Amylum Boleráz a. s.
 • Coobox Eastern - Nové město nad Váhom
 • Drenčerové chladíci zařízení na potrubním mostě technické vody – modernizace AE JE V-1
 • Oddělení objektu strojovny od objektu 800 JE V-2 vodní clonou
 • Doplnění, kontroly a revize SHZ na těžkou pěnu-HVB JE V-1
 • Hašení transformátorů PSA Trnava – subdodávka pro Liv Elektra a.s. Bratislava
 • Hašení transformátorů a výroby zelených anod Slovalco a.s. Žiar nad Hronom
 • Vodní clony závod Johns Manville Slovakia, a.s
 • Vodní clony pro společnost Encinger Bratislava
 • Vodní clony pro závod Neuman v Žarnovici
 • Vodní clony pro závod Danfoss v Zlatých Moravcích
 • Plynové SHZ – serverovna a turbína Amylum Boleráz Slovakia, a.s
 • Plynové SHZ – olejové hospodářství TA 10,20 –Jaderná elektrárna JE V-2
 • Plynové SHZ – PSA Trnava – lakovna, serverovna
 • Plynové SHZ – JE V-2 – sklad Ra odpadů
 • Plynové SHZ – místnost el. ochrany transformátorů JAVYS a.s.
 • Plynové SHZ – Bekaert Hlohovec
 • Plynové SHZ – Sachs Levice
 • Plynové SHZ - Coopbox Nové Město nad Váhem
 • Sprinklerové SHZ: Goldbeck – automobilový park Lozorno, logistické centrum Senec, logistické centrum Gáň
 • Sprinklerové SHZ: Duropack Turpak Obaly a.s. Martin
 • Sprinklerové SHZ: stavba č.23 A63 sklad polypropylénu Slovnaft, a.s.
 • Sprinklerové SHZ: obchodní centrum MAX Trnava – subdodávka pro Hornex a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Velkosklad potravín Lídl Nemšová – subdodávka Hydrotranzit a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Velkosklad potravín Lídl Prešov : subdodávka PSJ Holding Jihlava a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Europa Shopping centrum Banská Bystrica : subdodávka pro Hornex a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Dům nábytku Galan Bratislava
 • Sprinklerové SHZ: subdodávka pro TYCO/Total Walter/ - MAX Poprad, Swedvood Trnava, centrála Dell Bratislava

Dokumentace požární ochrany

 • SE a. s., Jaderné elektrárny J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyřazování JEZ a zacházení s RAO a vyhořelým palivem, o. z. J. Bohunice
 • ŽOS Trnava a. s.
 • Skloplast a. s., Trnava
 • Obchodně-zábavní centrum MAX Trnava
 • Levitex Levice
 • Okresní úřad Trnava


Zařízení na odvětrávání kouře a tepla

 • SE a. s., Jaderné elektrárny J. Bohunice - V1
 • SE a. s., Elektrárna Nováky
 • SE a. s., Elektrárna Vojany EVO I, EVO II