O spoločnosti

Požiar je jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktoré nás sprevádza v každodennom živote. Požiare vystavujú ľudské životy veľkému riziku a každoročne sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na odstránenie škôd spôsobených ohňom. Z týchto dôvodov sa stali protipožiarne zariadenia podstatnou súčasťou pracovísk, priemyselných komplexov a iných objektov s potencionálnou hrozbou požiaru.

Aj keď nie je možné úplne eliminovať nebezpečenstvo požiaru, včasná detekcia a varovanie je veľmi dôležité. Naša spoločnosť ponúka širokú škálu zariadení zabezpečujúcu všetko potrebné pre kontrolu požiaru už v jeho prvej fáze. Eliminácia ohrozenia na životoch a na majetku umožňuje spoločnostiam návrat k normálnej prevádzke v krátkom čase.

Naša spoločnosť ponúka nasledovné služby:

  • projektovanie, montáž a údržbu elektrickej požiarnej signalizácie
  • projektovanie, montáž a údržbu stabilných hasiacich zariadení
  • projektovanie, montáž a údržbu hlasovej signalizácie požiaru
  • projektovanie, montáž a údržbu zariadení na odvod dymu a tepla
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • spracovanie dokumentácie protipožiarnej ochrany
  • kontroly požiarnych hydrantov
  • aplikáciu protipožiarnych ochranných hmôt na drevo, káble, oceľové konštrukcie
  • servisné služby