Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

 • Detekcia skladovacích nádrží ropy Transpetrol a.s. - PS 1 Budkovce, PS2 Moldava, PS 4 Šahy, PS 5 Bučany
 • Duropack Turpak Obaly a. s., Martin
 • SE a. s., Atómové elektrárne J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RaO a vyhoreným palivom, o. z. J. Bohunice
 • VÚJE a. s., Trnava
 • Štátny archív Trnava
 • Tlačiareň Patria


Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)

 • SE a. s., Atómové elektrárne J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RaO a vyhoreným palivom, o. z. J. Bohunice
 • Križovany - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s.
 • Amylum Boleráz a. s.
 • Coobox Eastern - Nové mesto nad Váhom
 • Drenčerové chladiace zariadenie na potrubnom moste technickej vody dôležitej – modernizácia AE JE V-1
 • Oddelenie obj.strojovne od obj. 800 JE V-2 vodnou clonou
 • Doplnenie, kontroly a revízie SHZ na ťažkú penu-HVB JE V-1
 • Hasenie transformátorov PSA Trnava – subdodávka pre Liv Elektra a.s. Bratislava
 • Hasenie transformátorov a výroby zelených anód Slovalco a.s. Žiar nad Hronom
 • Vodné clony závod Johns Manville Slovakia, a.s
 • Vodné clony pre spoločnosť Encinger Bratislava
 • Vodné clony pre závod Neuman v Žarnovici
 • Vodné clony pre závod Danfoss v Zlatých Moravciach
 • Plynové SHZ – serverovňa a turbína Amylum Boleráz Slovakia, a.s
 • Plynové SHZ – olejové hospodárstvo TA 10,20 –Atómová elektráreň JE V-2
 • Plynové SHZ – PSA Trnava – lakovňa, serverovňa
 • Plynové SHZ – JE V-2 – sklad Ra odpadov
 • Plynové SHZ – miestnosť el. ochrán transformátorov JAVYS a.s.
 • Plynové SHZ – Bekaert Hlohovec
 • Plynové SHZ – Sachs Levice
 • Plynové SHZ - Coopbox Nové Mesto nad Váhom
 • Sprinklerové SHZ: Goldbeck – automobilový park Lozorno, logistické centrum Senec, logistické centrum Gáň
 • Sprinklerové SHZ: Duropack Turpak Obaly a.s. Martin
 • Sprinklerové SHZ: stavba č.23 A63 sklad polypropylénu Slovnaft, a.s.
 • Sprinklerové SHZ: obchodné centrum MAX Trnava – subdodávka pre Hornex a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Veľkosklad potravín Lídl Nemšová – subdodávka Hydrotranzit a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Veľkosklad potravín Lídl Prešov : subdodávka PSJ Holding Jihlava a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Europa Shopping centrum Banská Bystrica : subdodávka pre Hornex a.s.
 • Sprinklerové SHZ: Dom nábytku Galan Bratislava
 • Sprinklerové SHZ: subdodávka pre TYCO/Total Walter/ - MAX Poprad, Swedvood Trnava, centrála Dell Bratislava

Dokumentácia požiarnej ochrany

 • SE a. s., Atómové elektrárne J. Bohunice - V1, V2
 • SE a. s., Bratislava - Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RaO a vyhoreným palivom, o. z. J. Bohunice
 • ŽOS Trnava a. s.
 • Skloplast a. s., Trnava
 • Obchodno-zábavné centrum MAX Trnava
 • Levitex Levice
 • Okresný úrad Trnava


Zariadenia na odvetrávanie dymu a tepla

 • SE a. s., Atómové elektrárne J. Bohunice - V1
 • SE a. s., Elektráreň Nováky
 • SE a. s., Elektráreň Vojany EVO I, EVO II