Protipožiarna ochrana prevádzok
a stavieb

Komplexné služby od projektových činností až po realizáciu a servis

3 1

30 rokov služieb v oblasti pasívnych a aktívnych protipožiarnych systémov

# # # #

Sponzorovali sme "CLASSIC CAR SHOW 2023 TRNAVA" u nás na prevádzke Malženická 1

 '#'

O spoločnosti

Spoločnosť STABIL, spol. s r.o. vznikla v roku 1993.

Od svojho vzniku sa zameriava na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. V súčasnosti poskytuje komplexné služby od projektových činností až po realizáciu a servis. Po 20 rokoch pôsobenia na slovenskom trhu v roku 2013 spoločnosť STABIL spol. s r.o. rozšírila svoje pôsobenie aj na český trh založením novej pobočky STABIL, PBS s.r.o. Následne v roku 2021 spoločnosť STABIL spol.s r.o. expandovala na Maďarský trh založením pobočky STABIL FPSS.

Viac o spoločnosti Ikona

Požiare vystavujú ľudské životy veľkému riziku a každoročne sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na odstránenie škôd spôsobených ohňom. Z týchto dôvodov sa stali protipožiarne zariadenia podstatnou súčasťou pracovísk, priemyselných komplexov a iných objektov s potencionálnou hrozbou požiaru.

Aj keď nie je možné úplne eliminovať nebezpečenstvo požiaru, včasná detekcia a varovanie je veľmi dôležité. Naša spoločnosť ponúka širokú škálu zariadení zabezpečujúcu všetko potrebné pre kontrolu požiaru už v jeho prvej fáze. Eliminácia ohrozenia na životoch a na majetku umožňuje spoločnostiam návrat k normálnej prevádzke v krátkom čase.

 '#'

Príprava, výroba a logistika

ČASOVÁ OS

 1. Vznik spoločnosti STABIL spol. s.r.o.

  Spoločnosť STABIL, spol. s r.o. vznikla v roku 1993.

  Od svojho vzniku sa zameriava na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. V súčasnosti poskytuje komplexné služby od projektových činností až po realizáciu a servis. Po 20 rokoch pôsobenia na slovenskom trhu v roku 2013 spoločnosť STABIL spol. s r.o. rozšírila svoje pôsobenie aj na český trh založením novej pobočky STABIL, PBS s.r.o.

 2. Vznik českej pobočky STABIL PBS s.r.o.

  December, 2013
 3. Otvorenie pobočky na Malženickej ceste 1 v Trnave.

 4. 25. výročie vzniku stabilnej spoločnosti STABIL

 5. Otvorenie maďarskej pobočky v Budapešti.

Ponuka služieb

Prečo si vybrať stabil?

 • Odbornosť
 • Promptnosť
 • Skúsenosti
 • Kvalitné služby
#
#
#
#
#
Viac referencií Ikona

Kontaktujte nás
prostredníctvom online
formulára